Spoločnosť APS FOOD  s.r.o.

Skladuje všetky distribuované výrobky vo schválenom a pravidelne kontrolovanom sklade Štátnou Veterinárnou a Potravinovou Správou Slovenskej Republiky a má pridelené číslo skladu SK10113(tu stiahnuť)

Prepravné vozidlá spoločnosti A.P.S.-FOOD s.r.o.

Vyhovujú požiadavkám prílohy II. Kapitoly IV. Nariadenia rade (ES) č: 852/2004 o hygiene potravín.  (tu stiahnuť)

Hovädzie mäso    (tu stiahnuť)